Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Zolpidemtartraat 10 PCH, filmomhulde tabletten 10 mg

Werkzame stof: ZOLPIDEMTARTRAAT
ATC: N05CF02 - Zolpidem
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYETHYLEENGLYCOL (E 1521)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 25353
Procedurenummer: NL/H/0257/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 maart 2001
Handelsvergunning houder: Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar