Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Lormetazepam Apotex 2 mg, tabletten

Werkzame stof: LORMETAZEPAM
ATC: N05CD06 - Lormetazepam
Hulpstoffen: CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 24658
Datum verstrekking handelsvergunning: 23 mei 2000
Handelsvergunning houder: Apotex Europe BV
Archimedesweg 2
2333 CN LEIDEN
Niet beschikbaar