Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Atacand Plus 8/12,5, tabletten 8/12,5 mg

Werkzame stof: CANDESARTANCILEXETIL
HYDROCHLOORTHIAZIDE
ATC: C09DA06 - Candesartan And Diuretics
Hulpstoffen: CARMELLOSE CALCIUM (E 466)
HYPROLOSE (E 463)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
POLYETHYLEENGLYCOL (E 1521)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 23317
Procedurenummer: SE/H/0162/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 09 februari 1999
Handelsvergunning houder: AstraZeneca B.V
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM DEN HAAG
Niet beschikbaar