Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Midazolam 2 mg/ml Fresenius, oplossing voor injectie

Werkzame stof: MIDAZOLAMHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met

MIDAZOLAM
ATC: N05CD08 - Midazolam
Hulpstoffen: NATRIUMCHLORIDE
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 22589
Procedurenummer: NL/H/0232/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 april 1999
Handelsvergunning houder: Fresenius Kabi Nederland B.V.
Molenberglei 7
2627 SCHELLE (BELGIË)
Niet beschikbaar