Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Midazolam 1 mg/ml Hameln, oplossing voor injectie/infusie

Werkzame stof: MIDAZOLAMHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
MIDAZOLAM
ATC: N05CD08 - Midazolam
Hulpstoffen: NATRIUMCHLORIDE
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie, Oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intramusculair gebruik, Intraveneus gebruik, Rectaal gebruik


Registratienummer: RVG 22579
Procedurenummer: NL/H/0180/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 14 april 1999
Handelsvergunning houder: hameln pharma gmbh
Inselstrasse 1
31787 HAMELN (DUITSLAND)
Niet beschikbaar