Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Cefuroxim Hikma 1500 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Werkzame stof: CEFUROXIM NATRIUM SAMENSTELLING overeenkomend met

CEFUROXIM
ATC: J01DC02 - Cefuroxime
Hulpstoffen: WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 20590
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 oktober 1997
Handelsvergunning houder: Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A.
Estrada do Rio da Mó, 8, 8A e 8B Fervenca
2705-906 TERRUGEM SNT (PORTUGAL)
Niet beschikbaar