Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Tetanus Immunoglobuline 250 I.E. en Tetanus vaccin 0,5 ml, combinatieverpakking

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, HUMAAN, TETANUS
TETANUSTOXOÏDE, GEADSORBEERD, GEINACTIVEERD
ATC: J06BB02 - Tetanus Immunoglobulin
J07AM01 - Tetanus Toxoid
J07AM52 - Tetanus Toxoid, Combinations With Tetanus Immunoglobulin
Hulpstoffen: ALUMINIUMFOSFAAT
GLYCINE (E 640)
THIOMERSAL
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie, Suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 18561
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 oktober 1997
Handelsvergunning houder: Bilthoven Biologicals B.V.
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA BILTHOVEN
Niet beschikbaar