Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Kestine 10, filmomhulde tabletten 10 mg

Werkzame stof: EBASTINE
ATC: R06AX22 - Ebastine
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 6000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 17708
Datum verstrekking handelsvergunning: 09 juli 1996
Handelsvergunning houder: Almirall, S.A.
Ronda General Mitre, 151
08022 BARCELONA (SPANJE)
Niet beschikbaar