Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Grafalon 20 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: IMMUNOGLOBULINE, ANTITHYMOCYTEN
ATC: L04AA04 - Antithymocyte Immunoglobulin (Rabbit)
Hulpstoffen: FOSFORZUUR (E 338)
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 17602
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 februari 1995
Handelsvergunning houder: Neovii Biotech GmbH
Am Haag 6+7
D-82166 GRÄFELFING (DUITSLAND)
Niet beschikbaar