Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Alphanate 250, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie 50 IE/ml

Werkzame stof: FACTOR VIII, HUMAAN
VON WILLEBRAND FACTOR, HUMAAN
ATC: B02BD06 - Von Willebrand Factor And Coagulation Factor VIII In Combination
Hulpstoffen: ARGININE, (L-)
HISTIDINE, (L-)
HUMAAN ALBUMINE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 17384
Datum verstrekking handelsvergunning: 02 juli 2001
Handelsvergunning houder: Instituto Grifols S.A.
Poligono levante, C/Can Guasch, 2
08150 PARETS DEL VALLES, BARCELONA (SPANJE)
Niet beschikbaar