Zoeken

Terug naar resultaatlijst

FEIBA 50 E/ml, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Werkzame stof: PLASMAPROTEÏNEN MET FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSACTIVITEIT (FEIBA NF)
ATC: B02BD03 - Factor VIII Inhibitor Bypassing Activity
Hulpstoffen: NATRIUMCHLORIDE
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 17120
Datum verstrekking handelsvergunning: 08 april 1997
Handelsvergunning houder: Baxalta Innovations GmbH
Industriestrasse 67
1221 VIENNA (OOSTENRIJK)
Niet beschikbaar