Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Cofact, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie 250 en 500 IE

Werkzame stof: FACTOR II, HUMAAN
FACTOR IX, HUMAAN
FACTOR VII, HUMAAN
FACTOR X, HUMAAN
PROTEÏNE C, HUMAAN
PROTEÏNE S, HUMAAN
ATC: B02BD01 - Coagulation Factor IX, II, VII And X In Combination
Hulpstoffen: ANTITHROMBINE III
NATRIUMCHLORIDE
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 17060
Procedurenummer: NL/H/0859/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 01 oktober 1997
Handelsvergunning houder: Sanquin Plasma Products B.V.
Plesmanlaan 125
1066 CX AMSTERDAM
Niet beschikbaar