Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Retrovir Infuus 10 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: ZIDOVUDINE
ATC: J05AF01 - Zidovudine
Hulpstoffen: NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 16389
Procedurenummer: DE/H/6147/004
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 januari 1993
Handelsvergunning houder: ViiV Healthcare B.V.
Van Asch van Wijckstraat 55H
3811 LP AMERSFOORT
Niet beschikbaar