Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Emla, pleister

Werkzame stof: LIDOCAÏNE
PRILOCAÏNE
ATC: N01BB20 - Combinations
Hulpstoffen: ACRYLAATKLEEFSTOF
CARBOMEER 934P
MACROGOLGLYCEROLHYDROXYSTEARAAT
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Pleister voor transdermaal gebruik
Toedieningsweg: Cutaan gebruik


Registratienummer: RVG 15721
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 december 1993
Handelsvergunning houder: Aspen Pharma Trading Limited
3016 Lake Drive, Citywest Business Campus
DUBLIN 24 (IERLAND)
Niet beschikbaar