Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Megestrolacetaat Teva 160 mg, tabletten

Werkzame stof: MEGESTROLACETAAT
ATC: L02AB01 - Megestrol
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
POTATO STARCH (RI)
POVIDON (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 15579
Datum verstrekking handelsvergunning: 29 juli 1991
Handelsvergunning houder: Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar