Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Cefuroxim Teva 250 mg, 750 mg en 1500 mg, poeder voor oplossing voor injectie

Werkzame stof: CEFUROXIM NATRIUM SAMENSTELLING overeenkomend met

CEFUROXIM
CEFUROXIM NATRIUM SAMENSTELLING overeenkomend met

CEFUROXIM NATRIUM
CEFUROXIM NATRIUM SAMENSTELLING overeenkomend met

CEFUROXIM
ATC: J01DC02 - Cefuroxime
Hulpstoffen: GEEN HULPSTOFFEN
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 15264
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 augustus 1993
Handelsvergunning houder: Teva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Niet beschikbaar