Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Flolan 0,5 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: EPOPROSTENOL NATRIUM SAMENSTELLING overeenkomend met

EPOPROSTENOL
ATC: B01AC09 - Epoprostenol
Hulpstoffen: GLYCINE (E 640)
MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 14469
Procedurenummer: NL/H/2852/003
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 juni 1992
Handelsvergunning houder: GlaxoSmithKline B.V.
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ ZEIST
Niet beschikbaar