Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Tobradex 3 mg/ml + 1 mg/ml oogdruppels, suspensie

Werkzame stof: DEXAMETHASON
TOBRAMYCINE
ATC: S01CA01 - Dexamethasone And Antiinfectives
Hulpstoffen: BENZALKONIUMCHLORIDE
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
HYDROXYETHYLCELLULOSE
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NATRIUMSULFAAT 0-WATER (E 514 (I))
TYLOXAPOL
WATER, GEZUIVERD
ZWAVELZUUR (E 513)
Farmaceutische vorm: Oogdruppels, suspensie
Toedieningsweg: Oculair gebruik


Registratienummer: RVG 14223
Datum verstrekking handelsvergunning: 26 april 1991
Handelsvergunning houder: Novartis Pharma B.V.
Haaksbergweg 16
1101 BX AMSTERDAM
Niet beschikbaar