Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Propranolol HCl Aurobindo 40 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: PROPRANOLOL HYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
PROPRANOLOL
ATC: C07AA05 - Propranolol
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
DIMETICON (E 900)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 6000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZETMEEL, OPLOSBAAR
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 13599
Datum verstrekking handelsvergunning: 22 maart 1991
Handelsvergunning houder: Aurobindo Pharma B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN BAARN
Niet beschikbaar