Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Proleukin 18 x 1.000.000 IE poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Werkzame stof: ALDESLEUKINE
ATC: L03AC01 - Aldesleukin
Hulpstoffen: DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
Farmaceutische vorm: Poeder voor oplossing voor injectie of infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik, Subcutaan gebruik


Registratienummer: RVG 13354
Procedurenummer: NL/H/0005/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 17 juli 1989
Handelsvergunning houder: Clinigen Healthcare B.V.
Schiphol Boulevard 359, WTC Schiphol Airport, D Tower 11th floor
1118 BJ SCHIPHOL
Niet beschikbaar