Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Anexate, 0,5 mg/5 ml en 1,0 mg/ 10 ml oplossing voor injectie

Werkzame stof: FLUMAZENIL
ATC: V03AB25 - Flumazenil
Hulpstoffen: AZIJNZUUR (E 260), GECONCENTREERD
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 12857
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 april 1988
Handelsvergunning houder: CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 GREIFSWALD (DUITSLAND)
Niet beschikbaar