Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Hyzaar 50 mg/12,5 mg filmomhulde tabletten

Werkzame stof: HYDROCHLOORTHIAZIDE
ATC: C09DA01 - Losartan And Diuretics
Hulpstoffen: CARNAUBAWAS (E 903)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CHINOLINEGEEL ALUMINIUMLAK (E 104)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
LOSARTAN KALIUM SAMENSTELLING overeenkomend met

LOSARTAN
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 125912//19269
Land van herkomst: Polen
Datum verstrekking handelsvergunning: 05 december 2019
Handelsvergunning houder: Euro Registratie Collectief B.V.
Van der Giessenweg 5
2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Niet beschikbaar