Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Hydroxyurea Eureco-Pharma 500 mg, harde capsules

Werkzame stof: HYDROXYCARBAMIDE
ATC: L01XX05 - Hydroxycarbamide
Hulpstoffen: CALCIUMCITRAAT 4-WATER
DINATRIUMWATERSTOFCITRAAT 1,5 WATER
ERYTHROSINE (E 127)
GELATINE (E 441)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
PATENTBLAUW V (E131)
TARTRAZINE (E 102)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZONNEGEEL FCF (E 110)
Farmaceutische vorm: Capsule, hard
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 125568//25876
Land van herkomst: Griekenland
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 november 2019
Handelsvergunning houder: Eureco-Pharma B.V.
Boelewerf 2
2987 VD RIDDERKERK
Niet beschikbaar