Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Oestriol BModesto 0,5 mg, ovules

Werkzame stof: ESTRIOL
ATC: G03CA04 - Estriol
Hulpstoffen: HARD VET
Farmaceutische vorm: Ovule
Toedieningsweg: Vaginaal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 124844//08978
Land van herkomst: Roemenië
Datum verstrekking handelsvergunning: 22 oktober 2019
Handelsvergunning houder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD
Niet beschikbaar