Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Ducressa 1 mg/ml / 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing

Werkzame stof: DEXAMETHASONDINATRIUMFOSFAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
DEXAMETHASON
LEVOFLOXACINE 0,5-WATER SAMENSTELLING overeenkomend met
LEVOFLOXACINE
ATC: S01CA01 - Dexamethasone And Antiinfectives
Hulpstoffen: BENZALKONIUMCHLORIDE
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 12-WATER (E 339)
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 1-WATER (E 339)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oogdruppels, oplossing
Toedieningsweg: Oculair gebruik


Registratienummer: RVG 124826
Procedurenummer: DE/H/6216/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 29 juni 2020
Handelsvergunning houder: Santen Oy
Niittyhaankatu 20
33720 TAMPERE (FINLAND)
Niet beschikbaar