Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Bradexa 3 mg/ml + 1 mg/ml oogdruppels, suspensie

Werkzame stof: DEXAMETHASON
TOBRAMYCINE
ATC: S01CA01 - Dexamethasone And Antiinfectives
Hulpstoffen: BENZALKONIUMCHLORIDE
DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
HYDROXYETHYLCELLULOSE
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NATRIUMSULFAAT 0-WATER (E 514 (I))
TYLOXAPOL
WATER VOOR INJECTIE
ZWAVELZUUR (E 513)
Farmaceutische vorm: Oogdruppels, suspensie
Toedieningsweg: Oculair gebruik


Registratienummer: RVG 123316
Datum verstrekking handelsvergunning: 02 september 2019
Handelsvergunning houder: Rockmed Pharma B.V.
Moorland 3 F
5688 GA OIRSCHOT Moorland 3 F
5688 GA OIRSCHOT