Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Nitisinone Dipharma 10 mg, harde capsules

Rubriek 1 van de bijsluiter:

1. Wat is Nitisinone Dipharma en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het werkzame bestanddeel van Nitisinone Dipharma is nitisinon. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van een zeldzame ziekte met de naam erfelijke tyrosinemie type 1 bij volwassenen, jongeren en kinderen (in elk leeftijdsbereik).
Bij deze ziekte is uw lichaam niet in staat om het aminozuur tyrosine volledig af te breken (aminozuren zijn de bouwstenen van onze eiwitten), waarbij schadelijke stoffen worden gevormd. Deze stoffen zijn geaccumuleerd in uw lichaam. Nitisinone Dipharma blokkeert de afbraak van tyrosine en de schadelijke stoffen worden niet gevormd.
U moet een speciaal dieet volgen als u dit geneesmiddel gebruikt, omdat tyrosine in uw lichaam blijft. Dit speciale dieet bevat weinig tyrosine en fenylalanine (een ander aminozuur).

Een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel vindt u in de patiëntenbijsluiter en samenvatting van de productkenmerken.

Patiëntenbijsluiter Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubriek 6.3: 19 juli 2019

Registratienummer: RVG 123247
Procedurenummer: DK/H/2726/003
ATC: A16AX04 - Nitisinone
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 november 2018
Handelsvergunning houder: Dipharma B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB AMSTERDAM
Niet beschikbaar