Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Anidulafungine Fresenius Kabi 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: ANIDULAFUNGINE
ATC: J02AX06 - Anidulafungin
Hulpstoffen: FRUCTOSE (D-)
MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WIJNSTEENZUUR, (L (+) Vorm) (E 334)
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 122931
Procedurenummer: PT/H/2150/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 30 oktober 2019
Handelsvergunning houder: Fresenius Kabi Nederland B.V.
Amersfoortseweg 10 E
3712 BC HUIS TER HEIDE
Niet beschikbaar