Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Glucient SR 500 mg, tabletten met verlengde afgifte

Werkzame stof: METFORMINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
METFORMINE
ATC: A10BA02 - Metformin
Hulpstoffen: CARMELLOSE NATRIUM (E 466)
HYPROMELLOSE, type 2208 (Release controlling polymer), K15M, K100M (E 464)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
Farmaceutische vorm: Tablet met verlengde afgifte
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 122766
Procedurenummer: NL/H/4817/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 21 augustus 2018
Handelsvergunninghouder: ALL-GEN Pharmaceuticals & Generics BV
Rouboslaan 32
2252 TR VOORSCHOTEN