Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Aktiprol 200 mg tabletten

Werkzame stof: AMISULPRIDE
ATC: N05AL05 - Amisulpride
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 122730
Procedurenummer: DK/H/2877/003
Datum verstrekking handelsvergunning: 01 november 2019
Handelsvergunning houder: Prolepha Research B.V.
De Waterman 15b
4891 TL RIJSBERGEN
Niet beschikbaar