Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Lucrin PDS Depot 3 maanden 11,25 mg, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

Werkzame stof: LEUPRORELINEACETAAT
ATC: L02AE02 - Leuprorelin
Hulpstoffen: CARMELLOSE NATRIUM (E 466)
MANNITOL (D-) (E 421)
POLY(DL-MELKZUUR)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie
Toedieningsweg: Subcutaan gebruik, Intramusculair gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 120930//30198
Land van herkomst: Griekenland
Datum verstrekking handelsvergunning: 30 juni 2017
Handelsvergunning houder: BModesto B.V.
Minervaweg 2
8239 DL LELYSTAD
Niet beschikbaar