Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Anidulafungine Teva 100 mg, poeder voor concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie

Werkzame stof: ANIDULAFUNGINE 0-WATER, FRUCTOSE VRIJ
ATC: J02AX06 - Anidulafungin
Hulpstoffen: NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SACCHAROSE
WIJNSTEENZUUR, (L (+) Vorm) (E 334)
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 120603
Procedurenummer: NL/H/3836/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 20 februari 2018
Handelsvergunning houder: Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM