Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Anidulafungine Sandoz 100 mg, poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: ANIDULAFUNGINE
ATC: J02AX06 - Anidulafungin
Hulpstoffen: FRUCTOSE (D-)
MANNITOL (D-) (E 421)
MELKZUUR (L-,+ VORM) (E 270)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 120340
Procedurenummer: DE/H/4870/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 02 januari 2019
Handelsvergunning houder: Sandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH ALMERE
Niet beschikbaar