Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Idarubicine Accord 10 mg, oplossing voor injectie

Werkzame stof: IDARUBICINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
IDARUBICINE
ATC: L01DB06 - Idarubicin
Hulpstoffen: GLYCEROL (E 422)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 119276
Procedurenummer: PT/H/1205/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 01 mei 2017
Handelsvergunning houder: Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV UTRECHT
Niet beschikbaar