Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Relpax 40 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: ELETRIPTANHYDROBROMIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
ELETRIPTAN
ATC: N02CC06 - Eletriptan
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZONNEGEEL FCF ALUMINIUMLAK (E 110)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Omdat een parallel geïmporteerd product geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct. In de patiëntenbijsluiter staat de exacte samenstelling van het parallelproduct. Indien hieronder geen SmPC wordt getoond, betekent dit dat de handelsvergunning van het referentieproduct is ingetrokken.


Registratienummer: RVG 119267//26579
Land van herkomst: Griekenland
Datum verstrekking handelsvergunning: 27 oktober 2016
Handelsvergunning houder: EU-Pharma B.V.
De Steiger 41
1351 AC ALMERE
Niet beschikbaar