Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Zavedos, 1 mg/ml oplossing voor injectie

Werkzame stof: IDARUBICINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
IDARUBICINE
ATC: L01DB06 - Idarubicin
Hulpstoffen: GLYCEROL (E 422)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 119049
Datum verstrekking handelsvergunning: 15 mei 2017
Handelsvergunning houder: Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL