Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Alprolix 3000 IU, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Werkzame stof: EFTRENONACOG ALFA
Hulpstoffen: HISTIDINE, (L-)
MANNITOL (D-) (E 421)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
POLYSORBAAT 20 (E 432)
SACCHAROSE
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)


Registratienummer: EU/1/16/1098
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 mei 2016
Niet beschikbaar