Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Buprenorfine Glenmark 5 microgram/uur 7 dagen pleister voor transdermaal gebruik

Werkzame stof: BUPRENORFINE
ATC: N02AE01 - Buprenorphine
Hulpstoffen: BLAUWE INKT
COPOLYMEER VAN 2-ETHYLHEXYLACRYLAAT (75,0), BUTYLACRYLAAT (15,0), ACRYLZUUR (5,0), VINYLACETAAT (5,0) MET ALUMINIUMACETYLACETONAAT ALS CROSSLINKINGAGENT
COPOLYMEER VAN 2-ETHYLHEXYLACRYLAAT, GLYCIDYLMETHACRYLAAT, HYDROXYETHYLACRYLAAT, VINYLACETAAT
LEVULINEZUUR
OLEYLOLEAAT
POLYESTER
POLYETHYLEENTEREPHTHALAAT
POLYETHYLEENTEREPHTHALAAT, GESILICONEERD
POVIDON K 90 (E 1201)
Farmaceutische vorm: Pleister voor transdermaal gebruik
Toedieningsweg: Transdermaal gebruik


Registratienummer: RVG 117215
Procedurenummer: DE/H/4394/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 06 september 2016
Handelsvergunning houder: Glenmark Arzneimittel GmbH
Industriestrasse 31
82194 GROBENZELL (DUITSLAND)
Niet beschikbaar