Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Ictady 245 mg, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: TENOFOVIRDISOPROXILSUCCINAAT SAMENSTELLING overeenkomend met
TENOFOVIRDISOPROXIL
ATC: J05AF07 - Tenofovir Disoproxil
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
INDIGOKARMIJN ALUMINIUMLAK (E 132)
LACTOSE 0-WATER
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 117062
Procedurenummer: NL/H/3438/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 28 april 2016
Handelsvergunning houder: Double-E Pharma Limited
17 Corrig Road
18 DUBLIN (IERLAND)