Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Sertraline Accord 100 mg filmomhulde tabletten

Werkzame stof: SERTRALINEHYDROCHLORIDE SAMENSTELLING overeenkomend met
SERTRALINE
ATC: N06AB06 - Sertraline
Hulpstoffen: CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 341)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
MACROGOL 400
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYSORBAAT 80 (E 433)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 116632
Procedurenummer: NL/H/3385/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 februari 2016
Handelsvergunning houder: Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV UTRECHT