Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Lucrin, oplossing voor injectie 5 mg/ml

Werkzame stof: LEUPRORELINEACETAAT
ATC: L02AE02 - Leuprorelin
Hulpstoffen: AZIJNZUUR (E 260), GECONCENTREERD
BENZYLALCOHOL (E 1519) 9 mg/ml
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Parenteraal


Registratienummer: RVG 11645
Datum verstrekking handelsvergunning: 01 maart 1989
Handelsvergunning houder: AbbVie B.V.
Wegalaan 9
2132 JD HOOFDDORP
Niet beschikbaar