Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Diphantoine 250 mg/5 ml, oplossing voor injectie

Werkzame stof: FENYTOÏNE NATRIUM SAMENSTELLING overeenkomend met

FENYTOÏNE
ATC: N03AB02 - Phenytoin
Hulpstoffen: DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
GLYCOFUROL (RI)
WATER, GEZUIVERD
Farmaceutische vorm: Oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 11547
Datum verstrekking handelsvergunning: 03 juli 1986
Handelsvergunning houder: Apotex Europe BV
Archimedesweg 2
2333 CN LEIDEN
Niet beschikbaar