Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Prothromplex 600 IE, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Werkzame stof: FACTOR II, HUMAAN
FACTOR IX, HUMAAN
FACTOR VII, HUMAAN
FACTOR X, HUMAAN
PROTEÏNE C, HUMAAN
ATC: B02BD01 - Coagulation Factor IX, II, VII And X In Combination
Hulpstoffen: ANTITROMBINE III
GLUCOSE 0-WATER
HEPARINE NATRIUM
NATRIUMCHLORIDE
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
TROMETAMOL
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 115018
Procedurenummer: AT/H/0373/001
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 september 2014
Handelsvergunning houder: Baxalta Innovations GmbH
Industriestrasse 67
1221 VIENNA (OOSTENRIJK)
Niet beschikbaar