Zoeken

Terug naar resultaatlijst

RoActemra 162 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit

Werkzame stof: TOCILIZUMAB
Hulpstoffen: ARGININEHYDROCHLORIDE, (L-)
HISTIDINE, (L-)
HISTIDINEMONOHYDROCHLORIDE 1-WATER (L-)
METHIONINE, (L-)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
WATER VOOR INJECTIE


Registratienummer: EU/1/08/492
Datum verstrekking handelsvergunning: 23 april 2014
Niet beschikbaar