Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Cluvot 1250 IE, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie of infusie

Werkzame stof: FACTOR XIII
ATC: B02BD07 - Coagulation Factor XIII
Hulpstoffen: GLUCOSE 1-WATER
HUMAAN ALBUMINE
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie, Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 113097
Procedurenummer: DE/H/1942/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 25 maart 2014
Handelsvergunning houder: CSL Behring GmbH
Emil-von-Behring-Strasse 76
D-35041 MARBURG (DUITSLAND)
Niet beschikbaar