Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Veletri 0,5 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: EPOPROSTENOL NATRIUM SAMENSTELLING overeenkomend met
EPOPROSTENOL
ATC: B01AC09 - Epoprostenol
Hulpstoffen: ARGININE, (L-)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
SACCHAROSE
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE
Farmaceutische vorm: Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie
Toedieningsweg: Intraveneus gebruik


Registratienummer: RVG 111572
Procedurenummer: NL/H/2600/003
Datum verstrekking handelsvergunning: 24 april 2013
Handelsvergunning houder: Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BELGIË)