Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Zaltrap 25 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Werkzame stof: AFLIBERCEPT
Hulpstoffen: CITROENZUUR 1-WATER (E 330)
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 7-WATER (E 339)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 1-WATER (E 339)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
POLYSORBAAT 20 (E 432)
SACCHAROSE
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/12/814
Datum verstrekking handelsvergunning: 01 februari 2013
Niet beschikbaar