Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Kaliumlosartan/hydrochloorthiazide 100/25 mg Focus, filmomhulde tabletten

Werkzame stof: HYDROCHLOORTHIAZIDE
LOSARTAN KALIUM SAMENSTELLING overeenkomend met
LOSARTAN
ATC: C09DA01 - Losartan And Diuretics
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
TITAANDIOXIDE (E 171)
Farmaceutische vorm: Filmomhulde tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 111280
Datum verstrekking handelsvergunning: 13 januari 2014
Handelsvergunning houder: Focus Care Pharmaceuticals B.V.
Westzijde 416
1506 GM ZAANDAM
Niet beschikbaar