Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Voncento 250 IU / 600 IU, Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie of infusie

Werkzame stof: FACTOR VIII, HUMAAN
VON WILLEBRAND FACTOR, HUMAAN
Hulpstoffen: CALCIUMCHLORIDE 2-WATER (E 509)
HUMAAN ALBUMINE
NATRIUMCHLORIDE
SACCHAROSE
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
TROMETAMOL
WATER VOOR INJECTIE


Dit geneesmiddel staat onder extra toezicht. Het CBG vraagt u extra alert te zijn op bijwerkingen.

Registratienummer: EU/1/13/857
Datum verstrekking handelsvergunning: 12 augustus 2013
Niet beschikbaar