Zoeken

Terug naar resultaatlijst

Taloxa-TABS 600 mg, tabletten

Werkzame stof: FELBAMAAT
ATC: N03AX10 - Felbamate
Hulpstoffen: CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 470b)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
Farmaceutische vorm: Tablet
Toedieningsweg: Oraal gebruik


Registratienummer: RVG 110909
Procedurenummer: FR/H/0061/002
Datum verstrekking handelsvergunning: 22 december 2011
Handelsvergunning houder: N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB OSS
Niet beschikbaar